Arkiver: Partners

Familieulykkeforsikring · Barneforsikring · Ulykkeforsikring · Behandlingsforsikring · Tryg 55+ · Kritisk sykdom forsikring

Ring +47 55 17 90 09 www.tryg.no

Medlemskap i Volvat gir deg tilgang på Helsetelefonen med sykepleier gratis

Ring +47 81 51 18 58 www.volvat.no

Med behandlingsforsikring i Euro Accident har du og din husstand tilgang til døgnbemannet medisinsk rådgivning og onlinelege (08-22). Du har i tillegg tilgang til psykologisk krisehjelp, dersom du skulle oppleve en plutselig og uforutsett kritisk hendelse.

Ring +47 21 49 01 21 www.euroaccident.no

For kunder i WaterCircles Forsikring med fordelsprogrammet WaterCircles Select

Ring +47 22 13 91 36 www.winterbergh.no

For kunder i WaterCircles Forsikring med fordelsprogrammet WaterCircles Select

Ring +47 22 13 91 37 www.watercircles.no