Arkiver: Partners

Helsetelefonen er inkludert for medlemmer i Akademikerforbundet som har Studentpakken.

Ring +47 24 24 06 16 www.akademikerforbundet.no/

Helsetelefonen er inkludert for medlemmer som har Ledernepakken.

Ring +47 24 24 06 15 lederne.no/

Familieulykkeforsikring · Barneforsikring · Ulykkeforsikring · Behandlingsforsikring · Tryg 55+ · Kritisk sykdom forsikring

Ring +47 55 17 90 09 www.tryg.no

Medlemskap i Volvat gir deg tilgang på Helsetelefonen helt gratis

Ring +47 81 51 18 58 www.volvat.no

Med behandlingsforsikring i Euro Accident har du og din husstand tilgang til døgnbemannet medisinsk rådgivning og onlinelege (08-22). Du har i tillegg tilgang til psykologisk krisehjelp, dersom du skulle oppleve en plutselig og uforutsett kritisk hendelse.

Ring +47 21 49 01 21 www.euroaccident.no