Vanlige spørsmål og svar

Mange har tilgang til tjenesten vår helt gratis, gjennom forsikring eller medlemskap.

Noen vanlige spørsmål

  • Sykepleierne våre er tilgjengelig 0730 – 2300.
  • Legene våre er tilgjengelig 08-22 hverdag, inkludert søndager og andre helligdager.
  • Kundestøtte får du gjennom våre sykepleiere.
  • Du kan også ringe oss fra utlandet på samme nummer som du bruker hjemme.
  Når er dere åpne?
  • Sykepleierne våre har lang erfaring innen omsorg, og er svært godt kjent med tjenesten som blir levert. Alle er ansatt hos oss, og jobbet i Helsetelefonen i minst 5 år.
  • Legene som jobber for Helsetelefonen har norsk autorisasjon, og vi krever lang og bred erfaring innen allmennmedisin. Både leger og sykepleiere har hatt opplæring av Helsetelefonen for best mulig kunne hjelpe deg med dine spørsmål.
  Hvem jobber i Helsetelefonen?
  • Hos oss får du medisinske rådgivning og råd til videre behandling. Sykepleierne har mulighet til å sette deg over til en av våre leger for videre behandling, om nødvendig.
  • Legene vil gi deg videre medisinsk råd og behandling. Basert på sykepleier og legens medisnske vurdering har Helsetelefonens leger mulighet til å skrive ut e-resept, legeerklæring og gi deg henvisning.
  Hva kan jeg få hjelp til hos Helsetelefonen?
  • Nei, det er ikke hensiktsmessig å benytte Helsetelefonen dersom:
   • Du har et symptom / problem som krever fysisk undersøkelser, prøvetaking eller røntgen
   • Du har behov for legemidler som kan være vanedannende (A- og B-preparater)
   • Ved akutt medisinsk hjelp – ring nødtelefon 113.
    • Eksempler på situasjoner du må ringe 113, og ikke oss:
     • Nedsatt bevissthet eller bevisstløshet
     • Nyoppståtte lammelse i ansiktet eller arm
     • Nyoppståtte språkforstyrrelser – finner ikke ord eller utydelig tale
     • Plutselig og uforklarlig ustøhet
     • Brystsmerter i mer enn fem minutter
     • Uventet ubehag i brystet – generell uvelhet og kvalme
     • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig.
  Kan jeg bruke Helsetelefonen for alle medisinske problemer?
 • Ja! Hos Helsetelefonen har du mulighet til å enkelt snakke med lege over video. Hvis det blir avklart et behov eller ønske om video i samtale med sykepleier eller lege får du tilsendt en lenke på sms med en instruksjon om hvordan du kjapt logger deg på for video med lege.

  Vi benytter videotjenesten Confrere.

  Kan jeg få snakke med en lege over video?

Resepter og henvisninger

  • Hos oss kan du få resept på legemidler akkurat som på et vanlig legekontor. Vi hjelper deg også med å fornye resepter på dine faste medisiner.
  • Som hovedregel skriver vi ikke ut resept for mer enn 3 måneder av gangen.
  • Helsetelefonens leger skriver ikke resept på bla.:
   • Vanedannende medisiner (A- og B-preparater)
   • Legemidler som krever tett oppfølging av fastlege eller sykehus
   • Legemidler som krever fysiske undersøkelser
  Hva slags resepter kan jeg få hos Helsetelefonen?
  • Du kan hente din resept på alle apotek i Norge.
  Hvor kan jeg hente min resept?
  • Hos Helsetelefonen kan du få henvisning til spesialist hvis sykepleieren og legen mener at det er riktig. Legene konsulterer også regelmessig med spesialister tilknyttet vår tjeneste for at du skal få best mulig behandling.
  Har jeg mulighet til å få en henvisning?
  • Har du behandlingsforsikring/helseforsikring sender vi henvisningen hjem til deg. Du har ansvaret for å sende denne videre til ditt forsikringsselskap.
  • Har du ikke behandlingsforsikring/helseforsikring og får henvisning til offentlig spesialist, sendes henvisningen direkte til spesialist. Du vil bli kontaktet av spesialisten for time.
  Hvor sendes min henvisning?

Legeerklæringer

Sikkerhet

  • Din informasjon blir behandlet som sensitive opplysninger i henhold til personvernloven og pasientsikkerhetsloven. Den blir kun lagret i sykepleieren og evt. legens journalsystem.
  Hvordan lagres min informasjon?
  • Legene i Helsetelefonen har kun tilgang på din journal hvis du har vært pasient hos oss før. Utover det kan kun legene åpne din kjernejournal, med informasjon om for eksempel allergier, tidligere sykehusinnlegg og medisinbruk, etter samtykke fra deg.
  Har Helsetelefonens leger tilgang på min journal?
  • Det er kun den sykepleieren og evt. legen som du er i kontakt med som får vite at du har vært i kontakt med oss. Vi har fullstendig konfidensialitet.
  Hvem får vite at jeg har brukt Helsetelefonen?