Personværnserklæring

Innledning

Personvernerklæringen informerer om hvordan Helsetelefonen AS (organisasjons nummer 987 026 960) samler inn og bruker personopplysninger.

Helsetelefonen AS («vi», «vår», «oss») ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.  Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det frem under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Helsetelefonen AS leverer medisinsk rådgivning over telefon «Tjenesten», og har som mål å tilby trygg og enkel helsehjelp til enkeltpersoner over telefon og video.

Kontaktopplysninger til behandlingsansvarlig

Helsetelefonen AS
Jan Einar Vaage
Tuengen allé 22b
0374 Oslo

Har du spørsmål eller kommentarer angående behandlingen av dine opplysninger i forbindelse med bruk av «Tjenesten», har du mulighetene til å kontakte oss på info@helsetelefonen.no.

Du har også rett til å klage til myndighetene dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient eller du på andre måter har innvendinger mot tjenesten eller disse vilkårene. Du finner informasjon og veiledning om hvordan du skal gå frem på https://helsenorge.on/rettigheter/klageordning og https://www.helseklage.no.

Hvordan lagres dine personopplysninger

Som en leverandør av Helsetjenester reguleres vår virksomhet av nasjonal lovgivning. Vi behandler derfor dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lover. Våre sykepleiere og leger er forpliktet etter journalforskriften å føre pasientjournal når «Tjenesten» utføres, og relevante pasientdata føres i pasientjournalsystem på anmodning fra Helsetelefonen AS. Dette innbefatter at våre sykepleiere og leger fører pasientjournal, som våre leverandører er forpliktet til å oppbevare i et angitt tidsrom. Alle personopplysninger i din pasientjournal håndteres og lagres innenfor EU/EØS.

Journalsystem

Sykepleierne og legen fører pasientjournaler i samsvar med gjeldende lovgivning i forbindelse med levering av helsetjenester innenfor rammene av «Tjenesten». Pasientjournalen lagres i et pasientjournalsystem hos en tredjeparts leverandør. Helsetelefonen AS er ansvarlig for alle personopplysninger som er lagret i pasientjournalen.

Selvhjelpsprogrammer

Det brukes et anonymiseringssystem med unike koder for å gi brukere tilgang til systemet. Ingen data kan dermed identifisere brukeren vil bli lagret i databasen. Det eneste som knytter en person til et individuelt tilpasset program er en kode bestående av tall og bokstaver (eksempelvis «BG42KD2») som brukeren får utlevert. Denne metoden er sjekket av advokater og oppfyller kriterier til personvern for helsetjenester.

Nettsiden

Helsetelefonen bruker «cookies» (informasjonskapsler) og lignende teknologier på vår hjemmeside for å samle inn informasjon om den enheten du bruker. Dette er for å kunne gjennomgå og føre statistikk om bruken av nettstedet. Du kan leser mer om «cookies» her.

Hvordan beskytter vi dataene dine?

Vi vil at du skal føle deg trygg til enhver tid når du deler din personlig data med oss. Vi har tatt i bruk strenge sikkerhetstiltak for å beskytte din data mot uautorisert tilgang, endring og sletting. Skulle det oppstå et sikkerhetsbrudd som kan ha betydning for deg eller dine personopplysninger (for eksempel risiko for svindel eller identitetstyveri), vil vi kontakte deg for å gi deg råd om hvilke tiltak du kan gjøre for å redusere de potensielle skadene dette kan medføre.