Samarbeidspartnere

Mange har tilgang til tjenesten vår helt gratis, gjennom forsikring eller medlemskap. Har du tilknytning til en av organisasjonene under kan dette gjelde deg.

phone

Helsetelefonen er inkludert for medlemmer i Akademikerforbundet som har Studentpakken.

Ring +47 24 24 06 16 www.akademikerforbundet.no/

Helsetelefonen er inkludert for medlemmer som har Ledernepakken.

Ring +47 24 24 06 15 lederne.no/

Familieulykkeforsikring · Barneforsikring · Ulykkeforsikring · Behandlingsforsikring · Tryg 55+ · Kritisk sykdom forsikring

Ring +47 55 17 90 09 www.tryg.no

Medlemskap i Volvat gir deg tilgang på Helsetelefonen helt gratis

Ring +47 81 51 18 58 www.volvat.no

Med behandlingsforsikring i Euro Accident har du og din husstand tilgang til døgnbemannet medisinsk rådgivning og onlinelege (08-22). Du har i tillegg tilgang til psykologisk krisehjelp, dersom du skulle oppleve en plutselig og uforutsett kritisk hendelse.

Ring +47 21 49 01 21 www.euroaccident.no

For kunder i WaterCircles Forsikring med fordelsprogram Winterbergh by WaterCircles.

Ring +47 22 13 91 36 www.winterbergh.no

Forskerforbundet Studenforsikring

Med studentforsikring i Forskerforbundet har du gratis tilgang til online psykologhjelp gjennom Helsetelefonen og LifeKeys.

Helsetelefonen er inkludert i medlemskapet for studenter og stipendiater, og gir deg både online lege og psykologhjelp.

Ring +47 21 89 61 09 www.forskerforbundet.no