Samarbeidspartnere

Mange har tilgang til tjenesten vår helt gratis, gjennom forsikring eller medlemskap. Har du tilknytning til en av organisasjonene under kan dette gjelde deg.

Alltid ÅPENT phone

Helårs reiseforsikring · Barneforsikring · Livsforsikring · Uføreforsikring · If Start · Gravidforsikring · Kritisk sykdom · Godt voksen · Helseforsikring for bedrifter

Ring +47 21 49 24 01 www.if.no

Familieulykkeforsikring · Barneforsikring · Ulykkeforsikring · Behandlingsforsikring · Tryg 55+ · Kritisk sykdom forsikring

Ring +47 55 17 90 09 www.tryg.no

Helårs reiseforsikring · Barneforsikring · Livsforsikring · Uføreforsikring · If Start · Gravidforsikring · Kritisk sykdom · Godt voksen · Helseforsikring for bedrifter

Ring +47 21 49 04 04 www.europeiske.no/privat

DNB

Helseforsikring (behandlingsforsikring) ·
DNB Helse

Ring +47 24 06 22 20 www.dnb.no

Barneforsikring · Kritisk sykdom · Livsforsikring · Uføreforsikring · Ulykkeforsikring · Helseforsikring (behandlingsforsikring)

Ring +47 21 02 55 77 www.sparebank1.no

Medlemskap i Volvat gir deg tilgang på Helsetelefonen med sykepleier gratis

Ring +47 81 51 18 58 www.volvat.no

Med behandlingsforsikring i Euro Accident har du og din husstand tilgang til døgnbemannet medisinsk rådgivning og onlinelege (08-22). Du har i tillegg tilgang til psykologisk krisehjelp, dersom du skulle oppleve en plutselig og uforutsett kritisk hendelse.

Ring +47 21 49 01 21 www.euroaccident.no

4human HRM

Ønsker dere å aktivere Helsetelefonen som en modul i deres 4human HRM-system? Ta kontakt med 4human på Tlf: 97 00 99 95 eller besøk www.4humanhrm.no