Samarbeidspartnere

Mange har tilgang til tjenesten vår helt gratis, gjennom forsikring eller medlemskap. Har du tilknytning til en av organisasjonene under kan dette gjelde deg.

phone

Familieulykkeforsikring · Barneforsikring · Ulykkeforsikring · Behandlingsforsikring · Tryg 55+ · Kritisk sykdom forsikring

Ring +47 55 17 90 09 www.tryg.no

Medlemskap i Volvat gir deg tilgang på Helsetelefonen helt gratis

Ring +47 81 51 18 58 www.volvat.no

Med behandlingsforsikring i Euro Accident har du og din husstand tilgang til døgnbemannet medisinsk rådgivning og onlinelege (08-22). Du har i tillegg tilgang til psykologisk krisehjelp, dersom du skulle oppleve en plutselig og uforutsett kritisk hendelse.

Ring +47 21 49 01 21 www.euroaccident.no

For kunder i WaterCircles Forsikring med fordelsprogram Winterbergh by WaterCircles.

Ring +47 22 13 91 36 www.winterbergh.no

Forskerforbundet Studenforsikring

Med studentforsikring i Forskerforbundet har du gratis tilgang til online psykologhjelp gjennom Helsetelefonen og LifeKeys.

Helsetelefonen er inkludert i medlemskapet for studenter og stipendiater, og gir deg både online lege og psykologhjelp.

Ring +47 21 89 61 09 www.forskerforbundet.no

Psykologhjelp inkludert i ditt medlemskap via Econa Student, Econa UNG og Econa UNG familie.

Ring +47 21 49 76 59 nye.econa.no/

4human HRM

Ønsker dere å aktivere Helsetelefonen som en modul i deres 4human HRM-system? Ta kontakt med 4human på Tlf: 97 00 99 95 eller besøk www.4humanhrm.no