Samarbeidspartnere

Mange har tilgang til tjenesten vår helt gratis, gjennom forsikring eller medlemskap. Har du tilknytning til en av organisasjonene under kan dette gjelde deg.

Alltid ÅPENT phone

Medlemskap i Volvat gir deg tilgang på Helsetelefonen med sykepleier gratis

Ring +47 81 51 18 58 www.volvat.no

Helårs reiseforsikring · Barneforsikring · Livsforsikring · Uføreforsikring · If Start · Gravidforsikring · Kritisk sykdom · Godt voksen · Helseforsikring for bedrifter

Ring +47 21 49 50 00 www.europeiske.no/privat