Er barnet alvorlig sykt

Er barnet alvorlig sykt?

Små barn kan ikke gjøre rede for seg, eller de har et begrenset ordforråd til å forklare sine plager. Dessuten reagerer de annerledes på sykdom enn større barn og voksne. Symptomene er ofte generelle i form av nedsatt allmenntilstand og feber, selv ved lokale infeksjoner.

Feber er ikke et godt mål for hvor sykt et barn er. Barnet kan f.eks. ha feber over 40°C ved mild sykdom, og det kan ha bare lett feber ved alvorlig sykdom.

Hva skal man se etter?

 • Har du/dere normal kontakt med barnet?
 • Dårlig kontakt er et tegn på alvorlig sykdom.
 • Hvordan er barnets matlyst og aktivitetsnivå?
 • Klart nedsatte funksjoner er tegn på sykdom som har svekket allmenntilstanden.
 • Reagerer barnet normalt på småprating, kosing o.l. – eller virker det uinteressert og slapt?
 • I sistnevnte tilfelle er det tegn på alvorlig sykdom.
 • Hvordan puster barnet?
 • Husk at barnet puster raskere når det er i aktivitet, jfr. nedenfor
 • Spedbarn puster ca. 40 ganger per minutt i hvile
 • Ved 1-årsalderen puster barnet ca. 30 ganger per minutt i hvile
 • Ved 5-årsalderen puster barnet ca. 20 ganger per minutt i hvile
 • Er barnet uttørret?
 • Kommer det urin i bleien?
 • Hvordan reagerer barnet på febernedsettende medisin?
 • Kvikner det til, leker og eventuelt spiser, er det gode tegn

Virker barnet dårlig selv etter at temperaturen er falt, bør du kontakte lege. Vær oppmerksom på at febernedsettende medisin unntaksvis kan kamuflere underliggende alvorlig sykdom. Vær derfor forsiktig med bruk av slik medisin.

Er du i tvil? Ring Helsetelefonen, vi er åpen 24/7.

Mange nordmenn kan ringe Helsetelefonen gratis gjennom forsikringen sin.

(Kilde: Helsebiblioteket.no)