Faq Category: Legeerklæringer

Skrives det ut sykmeldinger?

Det er først og fremst fastlegen som skal skrive ut sykemelding for deg. Dog, i visse tilfeller kan vi skrive ut korte sykemeldinger på opp til syv dager.

Les mer