Pollenallergi | Helsetelefonen

Pollenallergi

Pollenallergi (høysnue) er en sesongbetinget allergi som utløses av pollen (blomsterstøv fra blomster, gress og trær), som fraktes med vinden.

Symptomer

Symptomer på pollenallergi er rennende øyne og nese, kløe i øyne, nese, munn og svelg, tette bihuler og tretthetsfølelse.

Pollenallergi fører til rennende, irriterte, oppsvulmende og kløende øyne, kløefølelse i nese, munn og svelg, hyppig nysing, følelse av tette bihuler.

Man opplever ofte sterk tretthetsfølelse, og i noen tilfeller pustebesvær.

Pollenallergi kan oppleves som en forkjølelse som ikke gir seg. Mistanken dukker opp når man opplever disse symptomene i løpet av vår og sommer. For enkelte kan symptomene være så sterke at de har vansker med å være ute i den bestemte allergiperioden.

Er du usikker på om du har koronavirus? Symptomene på pollenallergi og korona kan forveksles.

Typer pollen som gir allergi

Det finnes mange ulike sorter av pollen, og de dominerer til ulike tider av vår og sommer. De vanligste i Norge er or og hassel fra februar til april, bjørk fra april til mai og selje, pil og vier. Gresset slår ut fra juni til august og burot i juli og august. Man kan være allergisk mot en eller flere av disse.

Pollenallergi oppdages som regel i barnealder, og forsvinner hos mange mot 30-årene. Andre vil være plaget med allergien livet ut. Antallet med allergi- og/eller astma-tilstander er økende.

Behandling av pollenallergi

Antihistaminer benyttes for å hindre effekten til stoffet histamin. Histamin er hovedansvarlig for de mange symptomene som dukker opp ved allergi.

Kortison kan benyttes ved allergi, og demper den voldsomme reaksjonen til immunforsvaret.

For enkelte kan unngåelse av pollenet være eneste løsning. Det vil si å holde dører og vinduer lukket, og sette opp pollenfilter på vinduer ved sesong.

Ved regnværsdager vil allergien være mindre markant.

Vaksinering

Vaksinering er og en mulighet hvor man over tid får sprøytet inn små mengder av stoffet man ikke tåler, og som man da etterhvert lærer kroppen å tolerere.

Allergivaksiner kan hjelpe hos personer som har allergier mot ulike treslag og gresspollen, og der man ikke oppnår tilstrekkelig symptomlindring ved å unngå allergenene og ved korrekt allergidempende behandling.

Allergivaksinering er best egnet for dem som har bjørkepollenallergi, burotpollenallergi og gresspollenallergi.

En blodprøve kan påvise spesifikke allergen (pollen)-antistoffer i blodet, og dermed bekrefte diagnosen pollenallergi. Ved en såkalt prikktest vil man «prikke» ulike allergener på huden, og reaksjonen avgjør om det foreligger allergi eller ikke.

Oftest vil sykehistorien være viktigste hjelpemiddel i hvorvidt man har pollenallergi eller ikke, det vil si allergireaksjon under pollensesong.

Det er foreløpig ukjent hva som ligger bak immunresponsen på pollen, altså hva som ligger bak den allergiske reaksjonen.

Mistenker du pollenallergi?

Sliter du med symptomer som kan tyde på pollenallergi? Har du fått diagnostisert pollenallergi allerede?

Ring Helsetelefonen for gode råd! Mange nordmenn har allerede gratis tilgang, kanskje dette gjelder deg? Sjekk om du har en avtale med en av våre samarbeidspartnere.