Coronavirus

Hva er coronavirus?

Coronavirus (coronavirus) er en stor familie av virus som forårsaker sykdom hos både dyr og mennesker. Syv, inkludert det nye viruset, har gjort hoppet fra dyr til menneske, men de fleste gir kun forkjølelseslignende symptomer. 

COVID-19 eller «Coronaviruset» er et coronavirus som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I de fleste tilfeller er det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres om alvorlige tilfeller og i verste fall dødsfall. Utbruddet startet i Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og ble oppdaget av kinesiske helsemyndigheter i januar 2020. 

Sykdommen smitter mellom mennesker, og det er derfor viktig å ta gode forhåndsregler om du skal ut på reise eller om vi får et stort utbrudd her i Norge.

Mange har gratis tilgang til Helsetelefonen gjennom sin forsikring

Husk at du kan ringe Helsetelefonen om du lurer på noe rundt coronaviruset. Alle våre sykepleiere og leger har god kunnskap og oppdatert informasjon.

Hvordan unngå smitte?

Vask hendene dine jevnlig og godt. Bruk da gjerne alkoholbasert såpe, men også vanlig såpe og vann fungerer fint. Vask hendene i minst 20 sekunder. Dette dreper mulige virus du kan ha fått. 

Når du hoster eller nyser er det beste å dekke til munnen med armen/albuen eller bruk et lommetørkle. Unngå å hoste eller nyse direkte i hendene. 

Unngå nærkontakt med noen som har feber og hoster. Når noen hoster eller nyser sprayes små vanndråper fra nesen eller munnen som kan inneholde virus. Er du i nærheten når personen nyser kan det hende du puster inn disse vanndråpene, og har da muligheten for å bli smittet av viruset. 

Andre tips for å unngå smitte:

 • Ha med deg Antibac når du er ute, og bruk det hyppig
 • Alltid vask hendene dine før du spiser
 • Vær spesielt obs i travle flyplasser og andre steder der det ferdes mange når du berører ting og deretter berører ansiktet ditt
 • Unngå håndhilser eller klemming hvis du har mistanke om at viruset kan sirkulere

Det er samtidig for tidlig å si akkurat hvordan viruset spres, men det er mindre sannsynlig at det spres via ting som pakker og mat.

Hva er symptomene på coronavirus?

Symptomene for Coronaviruset inkluderer normalt:

 • Hoste
 • Høy temperatur
 • Kortpustethet

Disse symptomene er lik andre luftveissykdommer, inkludert influensa og forkjølelse. Så hvis du har lignende symptomer ta i betrakting punktene under før du tror du har Coronavirus:

 • Har du reist i de siste to ukene til høy-risiko landene som Kina, Singapore, Hong Kong, Thailand, Sør-Korea eller Nord-Italia?
 • Har du vært i kontakt med noen som har?

Anbefales munnbind hos befolkningen? (Oppdatert 17.09)

Koronaviruset spres gjennom dråpesmitte for eksempel når en person snakker, hoster eller nyser. Det er nå påvist at ansiktsmasker hjelper med å redusere faren for smitte i samvær med andre smitteverntiltak som hyppig håndvask og unngå for mye nærkontakt (1-meters regelen).

Per 17.09.2020 anbefaler ikke FHI munnbind til befolkningen, men fraråder det heller ikke. Dette er i tråd med anbefalingene fra europeisk smitteverninstitutt (ECDC) og verdens helseorganisasjon (WHO). Grunnen til dette er fordi vi foreløpig har lite smitte i de aller fleste kommuner i Norge (færre enn 20/100 000 tilfeller de siste 14 døgnene).

Skulle smitten øke til mer enn 20/100 000 tilfeller anbefaler FHI munnbind i ved trengsel på offentlig transport der 1-meters regelen er vanskelig å opprettholde. Her er det viktig å holde seg oppdatert på de lokale smittevernsnyhetene i ditt område.

Øker smitten til 100/100 000 tilfeller vil FHI anbefale munnbind i de aller fleste situasjoner hvor 1-meters regelen er vanskelig eller umulig å opprettholde.

Noen unntak fra dette vil imidlertid være hvis du viser symptomer som hoste eller nysing – da kan en maske hjelpe deg med å unngå å spre viruset videre til andre. Har du mistanke eller fått påvist covid-19 kan det være hensiktsmessig med munnbind under transport til og fra helsetjenesten.

På sykehus vil helsepersonell som behandler pasienter med viruset bruke maske, men dette er spesialistutstyr, og det er strenge protokoller de må følge for å sikre at de forblir trygge og effektive.

Merk at hvis du til tross for anbefalinger ønsker å bruke munnbind, er det noen retningslinjer det er lurt å følge. Disse er:

 • Ikke kjøp munnbind som brukes av helsepersonell .
 • Munnbind erstatter ikke andre smitteforebyggende råd.
 • Unngå å ta på munnbindet når du har det på deg.
 • Vær nøye med håndvask før og etter du tar på deg munnbindet.

Karantene

Alle som har vært på reise i utlandet, og personer som har fått beskjed av helsepersonell skal i 14 dagers karantene. Blir du satt i hjemmekarenten skal du ikke gå på skole eller jobb, ikke ta lengre reiser, unngå offentlig transport, alltid holde avstand (helst unngå steder det er vanskelig å holde avstand) og som hovedregel unngå offentlige steder hvis mulig. Du kan derimot gå turer (hold 1-2m avstand) og omgås normalt med personer man bor sammen med.

Isolering

Har du fått påvist coronaviruset må du i isolering, enten hjemme, i helseinstitusjon eller annet sted. Når du er i hjemmeisolering skal du ikke gå ut av hjemme, holde 2m avstand fra de du bor med, helst ha eget rom og bad, rengjøre hjemmet hyppig, ha god dialog med fastlegen slik at de kan følge med på helsestanden din og ring helsevesenet hvis du sykdommen forverrer seg. Hjemmeisolering varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og i minst 8 dager etter at du har blitt syk.

Samtidig vil de du bor sammen med være i karantene, da må de følge rådene som er nevnt over.

Risikogrupper

Generelt er det tre hovedgrupper som er spesielt utsatt for coronaviruset. Dette er personer over 65 år, hjerte- og karsykdommer (inkl. høyt blodtrykk) og diabetes. Av disse tre utpekes høy alder som den absolutt viktigste faktoren for alvorlig forløp. En kombinasjon av både høy alder og underliggende sykdommer vil øke risikoen for et alvorlig sykdomsforløp.

Samtidig er der flere grupper som kan ha økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av coronaviruset. Noen av disse gruppene er personer som er sykelig overvektig (KMI≥40 eller KMI≥35 i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer), betydelig nedsatt lungefunksjon, nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører redusert hostekraft og lungefunksjon.

Er du i risikogruppen, enten om du er over 65 eller har en underliggende sykdom, er det viktig at du tar større og grundigere forhåndsregler. Sørg for at du har medisiner tilgjengelig, dersom du har avtale om helsekontroll og undersøkelser bør avtalen opprettholdes med mindre noe annet blir avtalt, husk alltid god hånd- og hostehygiene, unngå nærkontakt, dvs. unngå håndhilsninger, klemming, kyssing, osv. med personer som ikke er i din husstand eller er fast partner og hold deg oppdatert om situasjonen ved å følge med på FHI sine nettsider, lokale nyheter og/eller helsenorge.no.

Gravide og ammende

Det er fremdeles ingenting som tyder på at gravide er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom med det nye coronaviruset. Rådene for gravide vil være den samme som befolkningen for øvrig, god håndhygiene, og begrens kontakten utover familie.

Coronaviruset er heller ikke påvist i morsmelken hos kvinner med covid-19. De kan derfor amme som normalt ifølge verdens helseorganisasjon (WHO).

Barn og ungdom

Barn og ungdom viser seg å være mindre berørt av coronaviruset, men kan fremdeles være smittebærere. Det er derfor viktig at de følger de samme forhåndsreglene som alle andre, bla. god håndhygiene, holde større avstand enn vi vanligvis gjør og redusere kontakten med andre. Samtidig trenger barn å sosialisere seg. Et råd fra helsenorge.no er at barn kan leke med 1-2 andre barn på samme tid, og helst forsøk å hold vennekretsen liten. Det samme gjelder ungdom.

På reise (hvis du må)

Skal du ut på reise er det viktigste at du gjør nøye vurderinger, og leser deg opp på situasjonen i det landet du reiser til. 

Det er viktig at reisende som er syke enten utsetter eller unngår å reise til berørte steder, spesielt for eldre og personer med kroniske lidelser eller andre underliggende helseproblemer. 

Når du er ute og reiser, eller har planlagt å reise i nærmeste fremtid er det spesielt viktig med generell personlig hygiene, hosteetikette og unngå kontakt med syke personer, spesielt personer som viser luftveissymptomer. Følg nøye beskrivelsen over hvordan man best unngår smitte.

Reisende bør følge nøye med på ny informasjon og oppdateringer som kommer frem i media, da ny informasjon om viruset fremkommer daglig.  Samtidig kan ethvert land stå fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre smitte. Norge har ikke mulighet til å påvirke andre lands tiltak som iverksettes ovenfor reisende.

Hva er risikoen for å bli smittet av Coronaviruset på fly?

De fleste virus og bakterier spres ikke lett på fly på grunn av hvordan flyet sirkulerer og filtrerer luft. Selv om risikoen for smitte i et fly er lav, bør reisende prøve å unngå kontakt med syke passasjerer og vaske hendene ofte med såpe og vann i minst 20 sekunder eller bruke alkoholbasert såpe.

Du finner mer informasjon på utenriksdepartementet og FHI sine hjemmesider.

Viktig: FHI fraråder personer å reise til Hubei-provinsen og ikke-nødvendige reiser til fastlands-Kina.

Som for enhver reise er det viktig å følge riktig og god mathygiene. Dette innebærer de fem viktigste punktene for god matvaretrygghet (WHO):

 • Hold deg og redskapene rene. Vask hendene før, mens og etter du lager mat.
 • Vær nøye med å gjennomsteke- og koke egg og kjøtt. 
 • Separer rått kjøtt fra andre matvarer, og bruk forskjellige redskaper som kniver og kjærebord når du håndterer rått kjøtt
 • Hold mat ved riktig temperatur, og ikke la stekt mat ligge i romtemperatur lengere enn to timer. 
 • Bruk rent vann og gode råvarer. Sjekk alltid om vannet i springen er rent nok for drikking og matlaging før du tar det i bruk.

Har du flere spørsmål om coronaviruset?

Ikke nøl med å ring Helsetelefonen. Våre sykepleiere sitter med god og oppdatert informasjon om viruset, og kan hjelpe deg med både råd og hvor du eventuelt skal henvende deg.

Person-, reise- eller helseforsikring hos noen av disse forsikringene? Da har du mest sannsynlig oss gratis.

Finn ditt telefonnummer her

Husk også at du kan ringe FHI sin sentral på 815 55 015. 

Har du symptomer? Ring fastlegen din, eller legevakten: 116 117. Vi anbefaler at du ikke møter opp før du har ringt og snakket med kvalifisert helsepersonell.

Les mer om Coronaviruset på FHI og helsenorge.no sine nettsider. 

Spørsmål om kansellering av reise og reiseforsikring må rettes til forsikrings- eller reiseselskapet.