Råd mot omgangssyke

Omgangssyke

Omgangssyke er en vanlig årsak til diarè, kvalme og oppkast. Sykdommen varer normalt i en ukes tid, og den smitter svært lett. Oppkasttendensen gir seg vanligvis etter 1-2 dager, mens diareen oftest varer noe lengre.

Det finnes flere forskjellige virus som kan gi diaré og oppkast. Noen virus gir først og fremst kvalme og oppkast, andre gir hovedsakelig diarè. Det vanligste er likevel en kombinasjon. Det er også forskjeller mellom de ulike typene virus i tiden det tar fra en blir smittet til sykdommen bryter ut. I de fleste tilfellene tar det 2-3 dager. Som regel går infeksjonen fort over av seg selv.

Husk at kvalme og oppkast også kan ha andre årsaker. Hvis du bare er kvalm og har oppkast uten at det kommer diarè i løpet av et døgn, øker sannsynligheten for at det dreier seg om noe annet enn en mage- og tarminfeksjon. Hos spedbarn under 3 måneder forekommer mage-og tarminfeksjon sjelden.

Ring og ta en prat med en av våre sykepleiere på Helsetelefonen hvis du er i tvil, da kan du få kontakt med lege på nett.

Smittemåte

Viruset som gir omgangssyke smitter oftest via avføring fra personer med infeksjon. Dette skjer som oftest ved at den syke, eller de som steller vedkommende, har slurvet med håndvask etter dobesøk. Noen av virusene som gir omgangssyke kan også smitte gjennom spytt og hoste, eller ved brekninger.


Vær derfor nøye med håndhygienen!

Behandling

Omgangssyke er for de fleste en ufarlig tilstand, og går over i løpet av 3-7 dager. Et mulig problem ved omgangssyken er likevel uttørking. En taper mye væske gjennom både oppkast og diaré, så behovet for drikke er alltid større enn ellers. Uttørking kan gi alvorlige problemer, spesielt hos barn under 2-års alder! For å unngå uttørking er det viktig å drikke mye! Lite og mørk urin er tegn på at man ikke får i seg nok væske. Hos små barn kan uttørking også gi seg til kjenne ved at barnet blir slapt og sløvt, eventuelt irritabelt.

Ring og ta en prat med en av våre sykepleiere på Helsetelefonen hvis du ønsker tips om hva den syke bør drikke, og hvordan du lettere øker væskeinntaket til barnet ditt!

Kontakt lege

  • Ved kraftig diare eller oppkast hos spedbarn
  • Ved høy feber, tegn på uttørring, blod i avføringen eller blodig oppkast
  • Ved magesmerter
  • Ved oppkast som varer mer enn et døgn uten at det kommer diare
  • Ved dårlig allmenntilstand
  • Ved diare som varer mer enn en uke

Ring og ta en prat med en av våre sykepleiere hvis du er i tvil om egne symptomer, eller symptomene til en i din husstand!