Tips hvis du har influensa

Influensa – symptomer og behandling

Influensa er en virusinfeksjon. Influensaviruset kommer inn i luftveiene, og immunforsvaret ditt reagerer på dette viruset. Symptomene er de samme som du kan få ved en forkjølelse, men ved influensa er symptomene sterkere.

Symptomene på influensa

Hvis du får influensa, kan du få feber på 38–40 ºC, tørrhoste, muskel- og leddsmerter, hodepine og vondt i halsen. Du føler deg også vanligvis ganske syk og har nedsatt allmenntilstand.

Oppsøk lege hvis du er over 65 år gammel, hvis du har en kronisk sykdom eller er gravid. Du bør også oppsøke lege hvis du føler deg svært syk, har vanskelig for å puste eller er syk i mer enn en uke. Små barn bør også undersøkes av lege.

Vaksine mot influensa

En influensavaksine kan forhindre influensa. Den gis som en injeksjon. Influensavaksinen anbefales hvis du har økt risiko for komplikasjoner, for eksempel hvis du er mer enn 65 år gammel eller bor på sykehjem. Den anbefales også hvis du har en kronisk sykdom, for eksempel hjerte- eller lungesykdom, diabetes eller hiv. Ta kontakt med legen din hvis du lurer på om du bør vaksinere deg.

Du bør ikke ta influensavaksine hvis du har hatt anafylaktisk allergireaksjon mot egg fordi egg brukes i fremstillingen av vaksinen. Bivirkninger av vaksinen kan være smerter ved stikkstedet, muskelsmerter og lett feber. Vaksinen i seg selv gir deg ikke influensa.

Behandling av influensa

Influensa går over av seg selv hos de aller fleste. Det beste er å holde seg hjemme, hvile og drikke rikelig med væske. Paracetamol kan dempe feber, hodepine, smerter i halsen og muskel- og leddsmerter.

Penicillin og andre antibiotika fungerer ikke mot virus. Det finnes imidlertid andre legemidler som kan hjelpe. Det er vanligvis ikke nødvendig å ta disse, men leger kan skrive ut resept dersom du har økt risiko for å bli alvorlig syk.

Hvor lang tid varer influensa?

Du vil sannsynligvis føle deg ganske syk i en ukes tid. Hoste og tretthet kan vare i rundt to uker. De fleste som får influensa, blir helt friske uten komplikasjoner.

Influensa er imidlertid farligere for noen mennesker. Hvis du er svært ung, over 65 år eller har en kronisk sykdom er det økt risiko for å få lungebetennelse. Lungebetennelsen skyldes en bakterie og kommer i tillegg til virusinfeksjonen. Rundt 1 av 100 influensasyke trenger sykehusbehandling.

Trenger du flere råd eller vil snakke med helsepersonell? Mange nordmenn kan ringe gratis til Helsetelefonen gjennom forsikringen sin. Sjekk om det gjelder deg!

(Kilde: Helsebiblioteket.no)