Brennkopper

Brennkopper er en av de vanligste hudinfeksjonene hos barn, men man kan bli smittet i alle aldre. Sykdommen har et typisk utseende med sår med gulaktig skorpe.

Brennkopper oppstår helst på utildekkede hudområder som ansikt, hodebunn og hender. Sykdommen forårsakes av at visse typer bakterier (streptokokker eller stafylokokker) trenger inn gjennom små sår i huden og gir en betennelse.

Brennkopper er mest vanlig hos spedbarn og småbarn, men kan forekomme i alle aldersgrupper. Tilstanden opptrer oftere der det er hudsykdom fra før, typisk i eksemområder hos barn.

Brennkopper er en ufarlig sykdom som gir lite plager. Imidlertid er sykdommen svært smittsom slik at den lett kan spre seg til andre. Og krever derfor god hygiene. Spesielt er barnehager og skoler utsatt for utbrudd dersom man ikke er nøye nok med håndtering av de enkelte tilfellene.

Barn holdes hjemme fra barnehage til brennkoppene er under kontroll, slik at ikke smitte spres til andre barn. Dersom brennkoppene kan tildekkes med plaster, vil de ikke smitte. Generelt gjelder at smittefaren raskt blir ubetydelig etter at du/dere har startet med antibiotikabehandling, og barna kan derfor gå i barnehage ett døgn etter at slik behandling er igangsatt.

Ved utbrudd i barnehager, skoler må god og systematisk håndhygiene innskjerpes. Vask må i det minste foretas med såpe og vann. I tilfeller der det er viktig å få rask kontroll med situasjonen, kan bruk av klorin eller isopropylalkohol til desinfeksjon av felles kontaktpunkter være nødvendig.

Behandling av brennkopper

Dersom du/dere mistenker brennkopper, bør du/dere kontakte lege. De viktigste tiltakene for å forhindre videre smittespredning er god sårrens og tildekking av sårene, skjerpet håndhygiene (håndvask !) og skjerpet renhold. Rask og effektiv behandling av de enkelte sykdomstilfellene er også viktig for å hindre smittespredning. En god regel for å unngå å bli smittet, i hvertfall når det går brennkopper, er å stelle godt med småsår i huden, blant annet gjennom vask med desinfiserende sårvann som klorheksidin.

Du behandler sårene med vanlig rengjøring med såpe og mye/rennende vann. Tykke skorper bør bløtes opp ved bad eller bruk av omslag, og deretter fjernes. Fastsittende skorper skal ikke fjernes.

Ved overflatiske infeksjoner kan huden behandles med lokale antiseptiske midler (eks. pyrisept) og antibiotika i salveform (eks. Brulidin).

Dersom lokal behandling ikke er tilstrekkelig må vi bruke antibiotika.

Gjenstridige tilfeller av brennkopper kan skyldes at bakteriene har slått seg ned i ytterst i neseåpningen. Derfor anbefales i noen tilfeller å smøre (bruk f.eks. Q-tip) antibiotikasalven på innsiden av nesen.

Spørsmål om brennkopper? Du kan ringe Helsetelefonen 24/7 og få gode råd.

Mange nordmenn har Helsetelefonen helt gratis gjennom forsikringen sin.

(Kilde: Helsebiblioteket.no)