Har Helsetelefonens leger tilgang på min journal?

  • Legene i Helsetelefonen har kun tilgang på din journal hvis du har vært pasient hos oss før. Utover det kan kun legene åpne din kjernejournal, med informasjon om for eksempel allergier, tidligere sykehusinnlegg og medisinbruk, etter samtykke fra deg.