Kan jeg bruke Helsetelefonen for alle medisinske problemer?

 • Nei, det er ikke hensiktsmessig å benytte Helsetelefonen dersom:
  • Du har et symptom / problem som krever fysisk undersøkelser, prøvetaking eller røntgen
  • Du har behov for legemidler som kan være vanedannende (A- og B-preparater)
  • Ved akutt medisinsk hjelp – ring nødtelefon 113.
   • Eksempler på situasjoner du må ringe 113, og ikke oss:
    • Nedsatt bevissthet eller bevisstløshet
    • Nyoppståtte lammelse i ansiktet eller arm
    • Nyoppståtte språkforstyrrelser – finner ikke ord eller utydelig tale
    • Plutselig og uforklarlig ustøhet
    • Brystsmerter i mer enn fem minutter
    • Uventet ubehag i brystet – generell uvelhet og kvalme
    • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig.