Hva kan jeg få hjelp til hos Helsetelefonen?

  • Hos oss får du medisinske rådgivning og råd til videre behandling. Sykepleierne har mulighet til å sette deg over til en av våre leger for videre behandling, om nødvendig.
  • Legene vil gi deg videre medisinsk råd og behandling. Basert på sykepleier og legens medisnske vurdering har Helsetelefonens leger mulighet til å skrive ut e-resept, legeerklæring og gi deg henvisning.