Har jeg mulighet til å få en henvisning?

  • Hos Helsetelefonen kan du få henvisning til spesialist hvis sykepleieren og legen mener at det er riktig. Legene konsulterer også regelmessig med spesialister tilknyttet vår tjeneste for at du skal få best mulig behandling.