Hvem får vite at jeg har brukt Helsetelefonen?

  • Det er kun den sykepleieren og evt. legen som du er i kontakt med som får vite at du har vært i kontakt med oss. Vi har fullstendig konfidensialitet.