Skrives det ut sykmeldinger?

  • Det skrives ikke ut sykemeldinger digitalt dessverre.