Hvordan lagres min informasjon?

  • Din informasjon blir behandlet som sensitive opplysninger i henhold til personvernloven og pasientsikkerhetsloven. Den blir kun lagret i sykepleieren og evt. legens journalsystem.