Myggestikk

Allergi mot insektsstikk bør tas på alvor.

Hos noen kan insektstikk utløse en allergisk reaksjon. Det kan være moderate reaksjoner som hevelser og intens kløe, men det kan også være dramatiske, livstruende reaksjoner. Opplever man pustebesvær, eller andre tegn på sjokk må man ringe 113.

Insektsallergi er ingen sjelden tilstand og symptomene varierer fra milde til meget alvorlige, selv om de sistnevnte er sjeldne. Insektsgiften følger stikkbrodden, og bør fjernes raskt for å begrense giften, ettersom sekunder kan bety en vesentlig forskjell i mengde gift som sprøytes inn. Det er først og fremst bier og veps som har betydning, og spesielt veps på sensommeren gir oss hele spekteret av reaksjoner fra de mildeste til de mest alvorlige symptomer.

Angsten for en alvorlig reaksjon på et vepsestikk påvirker livskvaliteten for mange og det er derfor viktig med kunnskap og sikker forebyggende behandling. Både behandling og medisinsk utredning med allergitesting avhenger av tidligere reaksjoner etter insektstikk. Den akutte behandlingen må man ofte utføre selv, og derfor er trygg informasjon viktig for et godt resultat. Allergiundersøkelse utføres kun på personer som har hatt alvorlige reaksjoner, og hvor allergivaksinasjon kan komme på tale. For alle andre vil framtidige stikk være så beskjedne at uansett om det foreligger positiv allergiprøve, så er det uten konsekvenser for behandlingen.