Psykiske
utfordringer?

Vi hjelper deg videre!

Sliter du med tunge tanker, angst eller har søvnproblemer så kan du ringe oss 24 timer i døgnet og få kvalitetsikrede råd om hva du bør gjøre videre, enten det er tiltak du kan gjøre selv eller om du trenger behandling hos lege eller psykolog.  Vi vil gi deg råd på basis av dine symptomer om hva som kan være best for deg og hvordan du bør gå frem for å få hjelp.

Dersom du vil forsøke å hjelpe deg selv, og gjerne med støtte fra familie eller venner, kan et online selvhjelpsprogram være til god hjelp.

Forskning viser at for en rekke lidelser, som for eksempel panikkangst, sosial angst, generalisert angst, utbrenthet og depresjon, kan kognitiv behandling med veiledet selvhjelp gi like gode resultater som å gå til en terapeut.

Programmene våre er lettfattelig og motiverende. Det tar deg gjennom en rekke øvelser som trinn for trinn lærer deg å mestre det du sliter med. Du får informasjon om utfordringene du har, slik at du kan komme ut av den vanskelige tiden og unngå tilbakefall.

Foreløpig har vi programmer for å behandle angst, depresjon og søvnproblemer. De er delt inn i seks moduler, og tar omtrent seks uker å gjennomføre.

Det kan være opp til et års ventetid for å få offentlig støttet behandling. Programmene våre kan i midlertid brukes mens du venter på time hos offentlige helsetjenester.

Få tilgang til våre programmer
Vi hjelper deg videre

Mange har tilgang til tjenesten vår helt gratis,
gjennom forsikring eller medlemskap.

Har du tilknytning til en av organisasjonene under kan dette gjelde deg.