Medisinsk telefonhjelp 24 timer i døgnet. Er du i tvil, ring oss

Helsetelefonen på reise

Helseproblemer av ulik karakter kan dukke  opp på ferie. Ofte må reiselederen ta stilling til hvor alvorlig situasjonen er og vurdere om lege bør tilkalles. Mange opplever dette som et stor ansvar og føler behov for å ha noen å rådføre seg med. Helst noen som snakker norsk. Helsetelefonen kan gi deg trygghet. Ring oss når du er på reise!

Helsetelefonen er en medisinsk rådgivingstjeneste som er døgnåpen 365 dager i året. Helsetelefonen er et lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig og gir rask og enkel tilgang til råd og informasjon om helse, sykdom og behandling. Som innringer får du svar på hva du kan gjøre i akutte situasjoner, om det er nødvendig å tilkalle lege eller om du kan behandle tilstanden selv. Du kan også få råd om førstehjelp ved akutte situasjoner.

Alle henvendelser til Helsetelefonen besvares av norske sykepleiere med minst fem års erfaring fra sykehus og praksis fra akutt medisin. Sykepleierne støtter seg til en solid kunnskapsbase i form av et internasjonalt system for medisinsk beslutningsstøtte (CAS). Det medisinske beslutningssystemet er utviklet av erfarne leger, og er i dag verdensledende på sitt felt. I England/Skottland har tjenesten vært offentlig siden 2000 og mottar 12 millioner samtaler i året. I Norge har tjenesten eksistert som privat tjeneste i 3 år og har mer enn 100 000 medlemmer.

Norsk Helsetelefon har medlemmer både i forsikringsselskapene og en rekke andre bedrifter. Medlemmer som ringer fra utlandet øker kraftig og Helsetelefonen vil fremover satse ennå mer på sine medlemmer som er på reise i utlandet.

Les mer om helse på reise her!