Medisinsk telefonhjelp 24 timer i døgnet. Er du i tvil, ring oss

Helsetelefonen på reise

Helsetelefonen på reise

Helseproblemer av ulik karakter kan dukke  opp på ferie. Ofte må reiselederen ta stilling til hvor alvorlig situasjonen er og vurdere om lege bør tilkalles. Mange opplever dette som et stor ansvar og føler behov for å ha noen å rådføre seg med. Helst noen som snakker norsk. Helsetelefonen kan gi deg trygghet. Ring oss når du er på reise!

Les mer

Ebola

Ebola er en virusinfeksjon med meget høy dødelighet. Ebolaviruset ødelegger kroppens blodkar og kan gi store store indre blødninger og organsvikt.

Les mer

Reiseråd for en sykdomsfri ferietur

Tips for å unngå sykdom på ferietur vil i stor grad avhenge av hvor du skal reise.

Les mer

Hva er jetlag?

Verden kan deles inn i ulike tidssoner. Ved reise mellom ulike tidssoner kan man oppleve at vår innebygde biologiske klokke, som innstiller oss på dag og natt, våken tilstand og søvn, blir forstyrret.

Les mer

Om reisevaksine

Så mange som en av tre  opplever at sykdom eller ulykke ødelegger ferieturen. Du kan gjøre mye for å unngå dette. Enten du skal på en kortvarig sydentur, eller skal legge ut på en ”backpacker”tur under primitive forhold må du ta dine forholdsregler.

Les mer

Med barn på reise

Også på ferie er barna mer utsatt for å få sykdommer.

Les mer

Brannskade

Noen ganger er et raskt råd utrolig viktig. Helsetelefonen gir deg råd om hva du må vite ved brannskade.

Les mer

Akutte magesmerter

Hva vet du om akutte magesmerter hos barnet ditt? Helsetelefonen stiller de viktige spørsmål. Noen ganger er et godt råd livsviktig.

Les mer

Denguefeber


Denguefeber er en virusinfeksjon som smittes gjennom myggstikk. Den er en influensalignende sykdom som gir symptomer som feber, hodepine, leddsmerter, muskelverk samt hudutslett og hudblødninger hos noen. Denguefeber finnes i mer enn 100 tropiske og subtropiske land med antatt 50 millioner sykdomstilfeller årlig. Tiden fra en smittes med viruset til symptomer på denguefeber viser seg, er på 2- 14 dager.

Denguefeber går som regel over av seg selv. Behandling består i å lindre symptomer og ta det med ro.

 

Les mer