Medisinsk telefonhjelp 24 timer i døgnet. Er du i tvil, ring oss

Helsetelefonen for foreldre og barn

Nybakte foreldre har mange spørsmål. Derfor har vi laget Helsetelefonen for foreldre og barn. Her finner du informasjon om barseltiden, amming og annet. Er du usikker eller har andre spørsmål kan du ringe oss.

Leger i aktiv praksis forteller at det ikke er uvanlig at foreldre oppsøker dem akutt med sitt syke barn i armene. De er fortvilet, slitne etter nattevåk og med sine andre barn på slep. Telefonkontakt ville spart dem og barna for belastningen med å reise til legevakten. Helsetelefonen gjør det mulig allerede over telefonen å skape trygghet og avgjøre om barnet trenger legehjelp.

Denne hjelpen kan alle pasienter få av Helsetelefonen, hele døgnet året rundt. Ta kontakt med helsetelefonen først. Vi gir deg de beste helseråd gjennom våre spørsmål som er utarbeidet av leger.  

Studier viser at dersom alle pasienter hadde fått råd over telefon først så ville behovet for legehjelp vært redusert med minst 50 %.

Les mer