Medisinsk telefonhjelp 24 timer i døgnet. Er du i tvil, ring oss

Temasider

Helsetelefonen for foreldre og barn

Nybakte foreldre har mange spørsmål. Derfor har vi laget Helseltelefonen for foreldre og barn. Her finner du informasjon om barseltiden, amming og annet. Er du usikker eller har andre spørsmål kan du ringe oss.

Les mer

Helsetelefonen for eldre

Arbeid med eldre er kanskje den mest spennende og største medisinske utfordring en allmennlege kan møte.  De mange sykdommer kombinert med stort forbruk av medisiner krever mye oppfølging og informasjon både til pasient og pårørende. Det er et tankekors at vårt siste leveår tar halvparten av helsebudsjettet. Lett tilgjengelig helseinformasjon er derfor viktig. Vi i helsetelefonen satser mye på å kunne tilby de eldre de beste helseråd.  

Les mer

Helse og livsstil

Hva er egentlig helse, livsstil og folkehelse?

De fleste bruker ordet ”helse” uten å tenke så mye på hva de legger i begrepet. Helse er ikke et nøytralt ord, og det er noe mer enn å være fri for sykdom. Helse er å ha overskudd til hverdagens krav og utfordringer. Det er en ressurs som gir oss styrke og motstandskraft til å stå imot de fysiske og psykiske påvirkninger og påkjenninger som vi blir utsatt for gjennom livet. Vi kan oppleve å ha god helse til tross for at vi har sykdom, dersom vi fungerer godt med sykdommen i hverdagen. God helse er viktig for alle mennesker, men forutsetningene for å oppnå god helse er høyst ulike.

Les mer

Helsetelefonen på reise

Helseproblemer av ulik karakter kan dukke  opp på ferie. Ofte må reiselederen ta stilling til hvor alvorlig situasjonen er og vurdere om lege bør tilkalles. Mange opplever dette som et stor ansvar og føler behov for å ha noen å rådføre seg med. Helst noen som snakker norsk. Helsetelefonen kan gi deg trygghet. Ring oss når du er på reise!
Les mer

Helsetelefonen for ungdom

Les mer

Helsetelefonen for russ

Russefeiringen er en tid for fest og gøy. Feiringen handler på mange måter om å bryte etablerte grenser, blant annet ved å gjennomføre ulike ”utfordringer” som gir rett til knuter i russelua. Alkohol hører ofte  til disse utfordringene. Men for å unngå livstruende virkninger – enten direkte forårsaket av alkoholforgiftning eller indirekte i form av ulykker og uønskede hendelser – er det viktig å ha noe kunnskap om forventede virkninger av alkohol. I tillegg er det lurt å følge våre generelle råd.

Les mer