Medisinsk telefonhjelp 24 timer i døgnet. Er du i tvil, ring oss

Kontakt oss

Helsetelefonen eies og drives av Norsk Helsetelefon 24 AS. Dr. Jan Einar Vaage som medisinsk ansvarlig lege og administrerende direktør i selskapet.

Vi er et faglig råd med en rekke legespesialister, psykologer og sykepleiere som bidrar til å videreutvikle og kvalitetssikre tjenesten.

Helsetelefonen har nordisk enerett til det medisinske beslutningsstøttesystemet CS (Clinical Assessment System). Systemet er verdensledende og brukes i en rekke land. CS er et avansert og velprøvd IT-basert verktøy som strukturerer samtaleprosessen med pasienten. Basert på pasientens beskrivelse av symptomene, leder systemet sykepleieren frem til en anbefaling knyttet til pasientens helse. Systemet bidrar dermed til å kvalitetssikre de medisinske rådene sykepleieren gir. Rådene kan i tillegg dokumenteres gjennom opptak av samtalene med pasienten. Dette bidrar til god historikk på sykdomsbildet til pasienten. Sykepleier har taushetsplikt på lik linje som i norsk helsevesen.

Ønsker du mer utfyllende beskrivelse av tjenesten, ta gjerne kontakt med oss.

Postadresse: Tuengen Allé 22B, 0374 Oslo
Besøksadresse: Slemdalsveien 70b, 0370 Oslo
Telefaks: 21532481
E-postadresse: info@helsetelefonen.no
Telefonnummer innland: 02401
Telefonnummer utland: +4721492401


Jan Einar Vaage
Administrerende Direktør - Medisinsk ansvarlig
jev@helsetelefonen.no
M: +47 930 05 900