Få tilgang til våre programmer

Vi har programmer for angst-, depresjon- og søvnutfordringer

Trykk på ønsket behandling under for å få tilgang til en kode for å benytte programmene. De er helt gratis og gir deg både innsikt i problemområdet, hjelp til å finne dine utfordringer og trening for å bli bra.

De samme programmene benyttes i mange kommuner som har det offentlige tilbudet «Raskere psykisk helsehjelp».

Mange kan klare å bli bra uten hjelp men de fleste trenger en støtte for å sikre gjennomføring og motivasjon. Du kan finne støtte i både profesjonelle og de du har rundt deg.

Trykk under for å få koden. Den må du selv ta vare på!

For å sikre full anonymitet vet vi ikke hvem som har fått koden og det er ingen informasjon om deg i våre systemer. Om du mister koden kan du be om en ny, men du vil da ikke få tilgang til det du har registrert før.

Når du har koden går du videre inn til behandlingsprogrammet ved å skrive inn koden i feltet under.

Gratis behandlingsprogram for depresjon

Din kode:

Gratis behandlingsprogram for angst

Din kode:

Ikon Søvn

Gratis behandlingsprogram for søvn

Din kode:

Legg inn din kode for å starte selvhjelpsprogrammet:
Du må ta vare på koden selv. Skriv den ned der du har andre passord. Den vil ikke fremkomme noe sted etter du har lagt den inn i feltet under.

Forbered deg til behandlingen!

  • Sett av tid og lag deg påminnelser så du ikke glemmer det.
  • Ikke lag deg for mange avtaler om du kan unngå det.
  • Forsøk å spise sunt og minimer bruk av rusmidler i behandlingstiden.

Online programmene er laget for å være maksimalt motiverende og dra deg gjennom modulene på en god måte, men det er viktig at du selv også motiverer deg for egeninnsatsen det legges opp til i behandlingsopplegget når du skal sette i gang. Du vil måtte sette av tid til å gjennomføre programmet på skjerm, gjøre praktiske øvelser (med eller uten en selvvalgt samarbeidspartner).

Gi deg selv de beste arbeidsbetingelser ved å skape gode rom for deg selv som maksimerer konsentrasjon og arbeidsro og minimerer forstyrrelser når du skal bruke programmet.

Tenk igjennom på forhånd hvilke unnskyldninger du vet at du har tendens til å komme opp med når du utfordres til å gjøre endringer (ja, vi gjør det alle sammen… og du kjenner deg selv best) og imøtegå dem allerede nå – skriv det ned på telefonen din eller en lapp, og ta det fram hvis du kjenner at hjernen vil over i de velkjente «ja, men (…)» eller «jeg må bare (…) først»-sporene underveis.

Det er bra å være ambisiøs, men ikke sett i gang for mange større endringer i livet på en gang – det blir vanskelig å ha fokus på programmet om du har for mange forpliktelser og planer samtidig.

Lykke til!

Avslappningsteknikker du kan forsøke.

Hvordan bevare roen i en hektisk hverdag? Her er ti metoder du kan bruke, omtrent hvor som helst og når som helst.

Treningsprogrammer kan hjelpe.

Det er forskning som viser at selv med lite trening vil du få styrket din psykiske helse

Forskning

En rekke undersøkelser både i Norge og i utlandet viser at assistert selvhjelp med basis i kognitiv psykologi virker like godt som en-til-en samtale terapi.

Trykk her for å se en video om forskning som gjøres på området i Bergen.

Mange har tilgang til tjenesten vår helt gratis,
gjennom forsikring eller medlemskap.

Har du tilknytning til en av organisasjonene under kan dette gjelde deg.